Generalforsamling 2018

1boardmeet_950x700--upscale

vi indkalder til Generalforsamling 2018

lørdag d. 3 februar kl 13 på hareskovens lilleskole, skovbovænget 124, 2750 Ballerup

Dagsorden ifølge vedtægterne
indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
Det er kun for betalende eller efter aftale/æresmedlemmer/kontingentfri.

Der vil være en let frokost og kaffe/the.
Øl og vand kan købes
Hvis der er stemning for det, ringer vi efter pizzaer senere.

Afbud sendes til formanden

About the Author