2nd US Cavalry


2nd US cavalry:

Først i krigen blev nordstats kavaleriet brugt som budbringer mellem enheder, eskorte af centrale personer og enheder samt til efterretningsopgaver.

Senere blev kavalerienhederne brugt i slag som en effektiv og fleksibel slagstyrke, der kunne manøvrere hurtigt rundt på slagmarkerne og herunder afværge angreb fra fjendens kavaleri, ligesom kavaleriet blev brugt til angreb bag fjendens linier.

Kavaleriet indgik både til hest og som dismounted cavalry (uden hest).

Cavalry reenactment:

2nd US cavalry blev opretter d.  27. marts 2006 og bruger tiden på, at træne kavaleristerne i de historiske korrekte metoder og formationer samt udstyr og uniformer. Således at enheden kan fremvise et så korrekt billede af hvordan livet var for en nordstatskavalerist i 1860èrne.

Der lægges vægt på at indgå korrekt og sikkert i reenactorbilledet af hensyn til både heste og mænd. Hesten skal kunne styres sikkert, så rytteren kan agere som kavalerist fra hesteryggen uden han, hest eller omkringværende personer vil føle sig usikre. Der bruges også en del tid på at vænne hestene til kamptumlen.

About the Author