15th Wisconsin, Co. B.


15
th. Regiment of Wisconsin Volunteer Infantry
, Co. B.

 

                  

Det oprindelige regiment.

Infanteriregiment blev, som et af mange frivilligt opstillede regimenter, formeret i staten Wisconsin d. 14. februar 1862.

15. Wisconsin var særligt derved at regiment i overvejende grad bestod af mænd, der var indvandret til Amerika fra Skandinavien. Regimentet fremstod meget veldisciplineret og løste opgaverne med stort mod og effektivitet.

Regimentet blev afmønstret d. 13. februar 1865.

15th. Wisconsin Infantry i dag.

15th. Regiment Wisconsin Volunteer Infantry  blev dannet d. 16/1-2003 og dette “Skandinaviske regiment” var et naturligt valg for os danske reenactors. Vi gør hvad vi kan for at gengive dette regiment med den respekt og ære det fortjener. Vi gør meget for at fremskaffe nøjagtige kopier af den påklædning og udstyr, der blev benyttet af de oprindelige soldater. Endvidere gør befalingsmændene et stort arbejde i at følge det originale eksercitsreglement for Unionshærens infanteri; b.la. “Casey`s Infantry Tactics”.

Det er vores målsætning, at blive ca. 50 medlemmer. Derved kan vi genskabe alle de formationer, bevægelser og taktikker som blev benyttet af et infanteri regiment under den amerikanske borgerkrig.

Vi er en flok som går godt i spænd og hygger os meget med vores hobby. Vi gør ganske meget for at genskabe et så korrekt billede af perioden som muligt. Der er absolut ikke noget krav om at du skal have været soldat – vi skal nok lære dig det du behøver.

Vi håber denne hjemmeside kan vække din interesse og vi vil meget gerne høre fra dig.

God fornøjelse.

About the Author