Plan of encampment.

plan of encampment, union infantry.


Telte.

Her ovenfor ses de to oftest brugte telte (men der fandtes flere forskellige typer).

 • Til venstre ses et A-frame eller A-tent. Det blev brugt i opstillede lejre, hvor der sov 4 privats i hvert telt.

 • Til højre ses et dog-tent eller shelter-halfs. Her medbraget soldaterne hver en halvdel af teltet, når man skulle i lejr, gik man samme to og to. De to soldater knappede deres shelter-halfs sammen og med grene eller musketterne lavede de teltstænger.

 • Begge telt typer havde ingen bund, man lå på halm eller græs, og brugte sit tæppe til at sove i. Evt. havde man et “gum blanket” (noget kraftig canvas der havde gummi på den ene side) som beskyttelse mod væde nedefra.

Plan of encampment.

Alle der har været i militæret ved, at intet er overladt til tilfældighederne eller folks eget initiativ, slet ikke i 1860èrne. Så der var udarbejdet en “Plan of encampment”. Den udstak direktiver for, hvordan en militærlejr skulle se ud. Men en ting er streger på et stykke papir, noget andet er virkeligheden. Så enhederne skulle nærme sig denne plan så godt som muligt (se neden for).

Reglementeret opstillingsafstand.

Når enheden rykkede i camp/lejr stoppede de altid på 2 ranks (Colour line). Det var samtidig stillested, hvis der blev kaldt på soldaterne (F.eks. ved roll call eller alarm).

 • Camp blev opstillet bag ved colour line. Det første telt i company A, blev opsat 2 skridt bag rear rank.

 • Herefter blev teltene ved siden af sat op med 1 skridt mellemrum.

 • Company street skulle være 6 skridt bred (ca. 5 meter).

 • Mellem 2 company skulle der var 1 skridt.

 • Captains telt blev trukket 2 skridt ned af company street og centreret.

 • Foran captains telt blev der opsat en flyer, f.eks. til udgivelse af befaling til enhedens officere og befalingsmænd.

 • Ved midterste company (D eller E, hvis de var fuldtallige) blev colonels (regiment commander) telt opsat foran captains telt. Her stod regimentets national og regimental colour.

 • Regimental staff fik deres telte opsat i forlængelse af privats telte. De blev fordelt ud til alle company.

 • Alle telte blev selvfølgelig rettet ind efter “ground tent” (på tegningen, det telt som er øverste til venstre).

 • Bemærk: Hvis et regiment/company havde flere forskellige telt typer var princippet, at nærmest colour line stod de største telte, herefter kom de mindre.

About the Author