Manual of the sword.

manual of the sword.


sword2.gif (6759 bytes)

For infantry officers

Hermed en lille manual for hvordan man som infantry officer bør færdes med sin sabel.

Det er et uddrag som er skrevet af: Dominic J. Dal Bello (en guru inden for drill). Dette blev lavet i forbindelse med et event i 1995 i USA, hvor ”Army of the Pacific” ønskede at fremstå mere korrekt og mere ens ved alle sabelbrugere.

Det er meget svært at finde den korrekte metode for officerer, at håndterede deres sabler på. Da de benyttede manualer på officersskoler, inden krigen, ikke blev benyttet af de mange selv udnævnte officerer som borgerkrigen fordrede. De fleste officere kopierede andre officerer og rettede lidt til.

Disse ting som er med i denne manual anses dog for, at ramme rigtig godt på hvordan infantry officerer håndterede deres sabler i felten og ved parader.

Ind til andet materiale findes, benyttes dette af officerer ved 15th Wisconsin infantry, Co. B., Denmark.

1. Introduktion:

 • Alle bevæbnede officerer trækker og returnerer deres sabler uden at blive kommanderet.

 • Alle kommandoer der gives til bevæbnet soldater gives med trukket sabel.

 • En officer der skal trække eller returnere sin sabel SKAL stå i attention.

2. Hvordan bæres sablen i skeden:

Når man er i tjeneste, til fods skal sablen hænge på krogen med klingen vendende bagud. Ringen på skeden skal pege fremad, men knobeskytteren ved grebet peger bagud.

3. Trække sablen (draw sword):

Når sablen skal trækkes foregår det således:

 • I et hurtigt ryk, før højre hånd over til sabelgrebet med tommelfingeren opad og håndfladen fremad.

 • Med venstre hånd fat med fuldt greb om sabelskeden og drej sablen således at knobeskytteren peger fremad.

 • Pres højre hånd gennem sabelkvasten og fat omkring grebet på sablen.

 • Med højre hånd træk sablen i en rolig bevægelse op af skeden, mens venstre hånd holder i skeden.

 • Når sablen slipper skeden drejes sablen rund således at du kommer til at stå med arm og sabel strakt ud foran dig i ca. 45gr.

 • Før sablen til skulderen som beskrevet nedenfor.

4. Hvordan bæres sablen på skulderen (shoulder sword):

 • Du står med sablen i højre hånd strakt frem i 45gr. Foran kroppen.

 • Før i en rolig bevægelse ”ryggen” af klingen ned til din højre skulder.

 • I samme bevægelse skifte fingergreb så du nu holder om grebet med tommelfingeren bag på grebet, mens pege- og langfinger holder omkring grebet og ringe- samt lillefinger hviler uden for grebet.

 • Før højre hånd ned til højre hofte, mens klingen holdes lodret og sabelryggen hviler mod skulderen.

5. Returnere sablen (return sword):

 • Du står med sablen ved højre skulder (beskrevet ovenfor).

 • Med højre hånd løft sablen, således at klinges flade side er ud for dit højre øje og sabelryggen mod højre. Knobeskytteren skal være i skulder højde. Højre albue er inde ved kroppen.

 • Fat med venstre hånd omkring sabelskeden og hold den således du ved hvor åbningen er placeret og i den rigtige retning.

 • Flyt højre hånd over til venstre skulder og vend sablen rund således at sabelspidsen er ud for sabelskeden.

 • Find åbningen i sabelskeden og sæt spidsen af sablen et lille stykke ned. Når du er sikker på du har ramt rigtig, skubbes sablen på plads i en rolig bevægelse.

 • Når sablen er på plads, slip med højre hånd og med venstre drej sablen på plads (som beskrevet i hvordan bæres sablen i skeden).

 • Før begge hænder ned langs siden.

6. Hilsen med sabel (salute sword)

Denne manøvre udgår fra ”shoulder sword). Det gøres i tre trin:

 1. I en afstand af seks skridt fra den person/ting der skal hilses på. Med højre hånd løft sablen, således at klinges flade side er ud for dit højre øje og sabelryggen mod højre. Knobeskytteren skal være i skulder højde. Højre albue er inde ved kroppen.

 2. Sænk sabelspidsen ved at strække armen, således at højre hånd højde med ydersiden af højre hofte og sablen er i en lige forlængelse af armen. Blive i denne stilling indtil det/den der skal hilses på er enten seks skridt forbi eller du er seks skridt forbi.

 3. Løft sablen og før den direkte tilbage til ”shoulder sword”.

Sabelbevægelser under kommando af en anden officer.

Her følger sabelbæreren de kommandoer som bliver givet til soldaterne.

Present arms.

 • Present her er der 1. bevægelse i pkt. 6 salute sword.

 • Arms her er det 2. bevægelse i pkt. 6 salute sword. Sablen forbliver sænket så længe soldaterne står i present.

Order arms.

 • Sænk sabel spidsen ned direkte foran dig, klingen nedad, sabelspidsen 5-10 cm fra jorden.

Parade rest.

 • Sænk sablen således at spidsen hviler på jorden umiddelbart foran dine fødder. Klingen vender mod højre og venstre hånd hviler oven på højre. Begge hænder ligger oven på knobeskytteren.

In-place rest.

 • Fra ”order arms”. Hold sablen som du lyster.

 • Fra ”Shouldered eller support arms”. Før højre hånd ind midt foran din krop og grib den med venstre hånd. Lad klingen hvile langs din højre underarm.

Support arms.

 • Før venstre hånd over til højre hånd, med støtte fra venstre hånd føres klingen på tværs over kroppen til venstre skulder. Grebet forbliver i højre hånd og venstre hånd fatter oven på højre.

Right shoulder shift arms.

 • Sænk spidsen ned og hold den et stykke over jorden. Hold sabelryggen ind mod dig selv (venstre). Sablen holdes nemt med højre hånd.

Double quick time.

 • Når man går i double quick, føres sablen på tværs af brystet, klingen SKAL vende fremad og spidsen på højde med venstre skulder. Venstre hånd holder skeden så du ikke falder i den.

Route step.

 • Bær sablen som du lyster.

 • About the Author